top of page

our breads

ערבוב בצק מחמצת

בכל הלחמים שלנו אנחנו משתמשים ב-100% מחמצת טבעית וללא שמרים 

.תעשייתים כלל

תהליך ייצור הלחמים אורך יותר מ48 שעות. מאחר ואנחנו משתמשים בטכניקה שנקראת 

long cold fermantation

הבצקים מתערבבים תחת בקרה מושלמת של טמפ' והתססה, ומותפחים לאט לאט במשך יומיים שלמים. ההתפחה האיטית מעניקה ללחמי המחמצת את הטעם העמוק והמרקם המיוחד ובנוסף לכל אלו גם חיי מדף ארוכים מאוד של מספר ימים

bottom of page